III 2016 Updated

01/11/DSBP/0604
Temat: Inżynieria bezpieczeństwa.
Kierownik: A.Glema, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 2012-
11-962/2011
Temat: Steel structure element under fire conditions (PhD, Ruukki Construction).
Kierownik: A. Glema, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 31.10.2011 - 31.10.2015
1/POKL/4.1.1/2014
Temat: Rozwój kompetencji studentów - współpraca Politechniki Lubelskiej
i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami.
Kierownik: E. Błazik-Borowa, Politechnika Lubelska; A. Glema, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 01.12.2014 - 30.09.2015
11-105/2012
Temat: Współpraca badawcza pomiędzy PP i Ruukki (adiunkt naukowy, Ruukki Construction).
Kierownik: A. Glema, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 01.06.2012 - 31.05.2015
RID-I/63 OT4-4A/SGSP-ITBPP
Temat: Innowacyjne technologie bezpieczeństwa pożarowego tuneli i mostów
Kierownik: W. Wnęk, SGSP; P. Sulik, ITB; A. Glema, Politechnika Poznańska
Czas trwania : pozytywna ocena formalna
DOB-BIO6/03/48/2014
Temat: Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych
w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej
Kierownik: N. Tuśnio, SGSP; A. Glema, Politechnika Poznańska
Czas trwania : zredukowanie kosztów finansowania
O (N506) R00 0097 12
Temat: Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej poprzez system ochrony pasywnej.
Kierownik: T.Łodygowski, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 2010-2012
DS-11-64/2011
Temat: Mechanika uszkodzenia i pękania materiałów.
Kierownik: T.Łodygowski, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 1997-2011
O (N506) 0018 40
Temat: Analiza bezpieczeństwa obiektów użytecznoœci publicznej ze względu na wrażliwoœć konstrukcji budowlanych na zniszczenie wskutek detonacji ładunku wybuchowego lub obciążenia uderzeniowego.
Kierownik: A. Glema, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 10.01.2011 [nie zakwalifikowany do finansowania]
N (N518) R13 0020 06
Temat: Opracowanie i przygotowanie prototypów nowych implantów stomatologicznych.
Kierownik: T.Łodygowski, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 2009-2011
N N519 419435
Temat: Ewolucja właściwości oraz kryteria zniszczenia materiałów i konstrukcji przy szybkich obciążeniach dynamicznych.
Kierownik: T.Łodygowski, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 2008-2011
BW-11-47/2010
Temat: Analiza numeryczna konstrukcji i symulacja eksperymentów i procesów termomechanicznych.
Kierownik: T.Łodygowski, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 1997-2010
N N501 069735
Temat: Model konstytutywny ewolucji anizotropii metali z mikrostrukturalnym osłabieniem.
Kierownik: A.Glema, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 2008-2009
ECO-NET 10271NE
Title: Resistance au Crash des Structures Automobiles
Director: A.Rusinek, Universite de Metz, France
Effective : 2005-2007
NSF (GC-1) Act 1950 (42 USC 1861-75)
Title: Localization and Fracture under Dynamic Loading Processes In Mesomechanics Problems.
Director: G.Voyiadjis, Louisiana State University, USA
Effective : 2004-2007
KBN 8 T 07A 046 21
Temat: Odkształcenia trzonów kręgów ludzkiego kręgosłupa w zależności od zmian ich własności konstytutywnych i zwyrodnieniowych.
Kierownik: T.Łodygowski, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 2001-2004
KBN 7 T 07A 00616
Temat: Numeryczna symulacja procesów plastycznego płynięcia z uwzględnieniem lokalizacji i zniszczenia przy obciążeniach dynamicznych.
Kierownik: P.Perzyna, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Czas trwania : 1999-2002
DPB-11/037/2001
Temat: Termomechanika i wytrzymałość kompozytów metalowych.
Kierownik: A.Gawęcki, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 1999-2001
KBN 8 T 07A 045 21
Temat: Interakcja falowa i osłabienie materiałowe w zjawisku lokalizacji odkształceń plastycznych.
Kierownik: A.Glema, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 10.07.2001 [nie zakwalifikowany do finansowania]
KBN 7 T 07 A 013 010
Temat: Lokalizacja odkształceń i analiza wrażliwości w mechanice konstrukcji.
Kierownik: P.Perzyna, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Czas trwania : 1996-1998
KBN 3 P 404 031 07
Temat: Opis zjawiska lokalizacji i zniszczenia w procesach plastycznego płynięcia.
Kierownik: P.Perzyna, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Czas trwania : 1995-1997
DPB-11/512/98
Temat: Modelowanie wybranych problemów mechanicznych i procesów z przemianą fazową.
Kierownik: A.Gawęcki, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 1995-1998
DS-11/354/97
Temat: Analiza, optymalizacja i analiza wrażliwości konstrukcji nieliniowych.
Kierownik: A.Garstecki, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 1994-1997
KBN T 08 B 024 09
Temat: Analiza doświadczalna i symulacja komputerowa procesów odlewniczych.
Kierownik: Z.Ignaszak, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 1995-1996
KBN 3 0438 91 01 (1530/3/91)
Temat: Analiza, optymalizacja i analiza wrażliwości konstrukcji nieliniowych.
Kierownik: A.Garstecki, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 1990-1993
RP-I-03/4
Temat: Oprogramowanie dydaktyczne dla mikrokomputerów - zachowanie niesprężystych konstrukcji ramowych.
Kierownik: A.Garstecki, Politechnika Poznańska
Czas trwania : 1988-1990
CPBP 02-01/6.1
Temat: Optymalne wzmacnianie fizycznie nieliniowych konstrukcji prętowych w stanie wstępnych naprężeń.
Kierownik: Z.Mróz, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Czas trwania : 1986-1990