XI'2016 Updated

Glema A.,
BuildingSmart - dom otwartego BIM, standardy, certyfikacja
Konferencja infraBIM, 8-9 listopada 2016, Gliwice
Refer
Glema A.,
Stan i poziom szkolenia w zakresie BIM modelowania danych budowlanych
Spotkanie eksperckie dotyczące metodyki Building Information Modeling, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, 7 listopada 2016, Warszawa
Refer
Glema A.,
Modelowanie danych budowlanych BIM - poziom budownictwa cyfrowego
XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inzynierii (TKI2016), 18-21 pazdziernika 2016, Teresin k. Sochaczewa
Abstract Refer
Dorna Sz. , Glema A.,
Procurement and investment procedures and processes in the initial phase of implementation of BIM in Poland
1st International UK BIM Academic Forum Conference, Glasgow Caledonian University, Sept 13-15, 2016, Glasgow, UK
Abstract Refer
Dummenahally N., Glema A.
GREEN BIM - ECO friendly sustainable Design with Building Information Modeling.
7th International RILEM Conference on Materials, Systems and Structures in Civil Engineering Conference segment on BIM in Civil Engineering - Open Data Standards in Civil Engineering, 22-24 August 2016, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark.
Glema A.,
Szanse i zagrozenia dla wprowadzenia BIM do zamowien publicznych w Polsce
Wiadomosci Projektanta Budownictwa, Sierpien-Wrzesien 2016, Warszawa
Refer
Glema A.,
BIM education in Poland
EDUBIM 2016 : 2eme edition des journees de l'enseignement de la maquette numerique et du BIM - Batiment et Infrastructures, 16-17 juin 2016 ESTP E'cole des Gants Projets, Paris Cachan, France
Refer
Malendowski M., Glema A.,
Development and implementation of coupling method for CFD-FEM analyses of steel structures in natural fire
12th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques", May 26-27, 2016, Vilnus, Lithuania.
Refer
Glema A.,
BuildingSmart - certyfikacja oprogramowania i kwalifikacji
Dzien BIM na Politechnice Krakowskiej, 20 maja , 2016, Krakow.
Refer
Szymkuc W., Glema A., Malendowski M.,
Odpornosc ogniowa slupow wbudowanych w sciany ogniowe w obiektach jednokondygnacyjnych
I Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Bezpieczenstwa oraz Zaopatrzenie w Wode do Zewnetrznego Gaszenia Pozaru, 28-29 kwietnia, 2016, Sarbinowo, POLAND
Glema A.,
BIM: Software, wymiana danych i prawa autorskie.
Zawod: Architekt, 49, 03/04, pp.108-109, 2016, Warszawa
Refer
Glema A.,
OpenBIM - Edukacja. Nauka. Certyfikacja. Standardy
KONFERENCJA "TECHNOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) i mozliwosci jej wykorzystania w Poznaniu", Posiedzenie Komisji Budzetu i Finansow oraz Nadzoru Wlascicielskiego Rady Miasta Poznania, 1 lutego 2016, Poznan.
Refer
Glema A.,
BIM: Standaryzacja procesu.
Zawod: Architekt, 47, 11/12, pp.92-97, 2015, Warszawa
Refer
Glema A.,
BIM: Wdrozenie publiczne i wplyw na rynek.
Zawod: Architekt, 47, 11/12, pp.88-91, 2015, Warszawa
Refer
Glema A.,
OpenBIM - otwarta komunikacja i koordynacja procesu przygotowania i realizacji inwestycji. Polska reprezentacja w BuildingSmart
Konferencja "Technologia BIM (Building Information Modeling) w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych". Innowacyjne zamówienia publiczne na roboty budowlane - stosowanie technologii/procesów BIM (Building Information Modelling) w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych (elektronicznych narzêdzi modelowania informacji budowlanych), Urz¹d Zamówieñ Publicznych, 4 grudnia 2015, Warszawa..
Refer
Al-Rifaie H., Glema A., Malendowski M.
Vertical Seismic Load Effects on the Response of Structures with Toggle Brace Dampers
in J. Kruis, Y. Tsompanakis, B.H.V. Topping, (Editors), "Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing", Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, Paper 120, 2015.
Abstract
Glema A., Rusin J.
BuildingSmart and BIM status in Poland '2015-updated
BuildingSmart Nordic Board Meeting, Nov 19, 2015, Stockholm.
Malendowski M., Glema A., and Szymkuc W.,
Performance based coupled cfd-fem analysis of 3-bay high industrial hall under natural fire
Conference Applications of Structural Fire Engineering (ASFE2015), October 15-16, 2015, Dubrovnik, Croatia.
Dejer M., Glema A., Tomana A.
BuildingSmart and BIM status in Poland '2015
BuildingSmart Nordic Board Meeting, Sept 30, 2015, Vilnius.
Malendowski M., Glema A., and Szymkuc W.,
Verification and validation of thermal and mechanical response of steel beams according to selected fire exposures and various numerical approaches
21th Conference on Computational Mechanics (CMM2015), MS-20: Mini-syposium "Safety and Reliability of Structures" , September 8-12, 2015, Gdansk, Poland .
Szymkuc W., Glema A., and Malendowski M.,
Fire performance of composite concrete filled tubular columns exposed to localized fire
21th Conference on Computational Mechanics (CMM2015), MS-20: Mini-syposium "Safety and Reliability of Structures" , September 8-12, 2015, Gdansk, Poland .
Szymkuc W., Glema A., and Malendowski M.,
Fire performance of steel tubular columns filled with normal strength concrete
Fifth International Workshop on Performance, Protection & Strengthening of Structures under Extreme Loading June 28-30, 2015, Michigan State University, East Lansing, USA.
Glema A.
Educationin BIM in Poland.
TGBF'2015, June 10-12 2015, Warsaw, Poland.
Glema A.
Educational and organisational aspects of BIM technology introducing in Poland.
EUBIM2015, May 8-9 2015, Valencia, Spain.
Szymkuc W., Malendowski M., Glema A.,
Analiza numeryczna statecznoœci konstrukcji stalowej podczas po¿aru.
VIII Miêdzynarodowa Konferencja: Bezpieczeñstwo Po¿arowe Obiektów Budowlanych, 4-6 listopada 2014, Warszawa.
Glema A., Grzymis³awska J., Pó³ka M., Wnêk W.,
Integracja specjalnoœci po¿arowej i budowlanej w studiach: In¿ynieria Po¿arowa Budynków.
VIII Miêdzynarodowa Konferencja: Bezpieczeñstwo Po¿arowe Obiektów Budowlanych, 4-6 listopada 2014, Warszawa.
Szymkuc W., Glema A., Malendowski M.
Fire resistance of concrete filled tubular columns with I-section core.
7th European conference on Steel and Composite Structures., 10-12 September 2014, Napoli, Italy.
Malendowski M., Glema A.
Fire Resistance Comparison of Steel Frame Structure in Accordance to
Standard Eurocode Design Procedure and Advanced Coupled CFD-FEM Simulation

7th European conference on Steel and Composite Structures., 10-12 September 2014, Napoli, Italy.
Szymkuc W., Glema A., Malendowski M.
Fire Performance of a Reinforced Concrete Column Partially Embedded in Firewall
11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI),
5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V)
and 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI)
, 20-25 July 2014, Barcelona, Spain.
Malendowski M., Glema A.
Robustness of Frame Structures in Natural Fire
11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI),
5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V)
and 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI)
, 20-25 July 2014, Barcelona, Spain.
Malendowski M., Glema A.,
Determination Of The Series of Crucial Fire Scenarios for the Skeletal Structures.
8th Conference Structures in Fire (SiF'14), 11-13 June 2014, Shanghai, China .
Dorna Sz., Glema A.,
Zastosowanie techniki skanowania dla geotechnicznych, architektonicznych, konstrukcyjnych
oraz instalacyjnych aspektów tworzenia modelu BIM budynku.

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w In¿ynierii (TKI2014), 6-9 maja 2014, Licheñ Stary k. Konina
Abstract
Malendowski M.,Glema A.,
Influence of natural fire scenario by CFD and FEM analysis coupling onto steel construction structural response
Proceedings of the METNET Seminar 2013 in HAMK Hämeenlinna University of Applied Science, 2014, s. 64-69, 22-23 October 2013, Lulea, Sweden.
Glema A.,
Public buildings service BIM standards as mandatory procedures for architects and engineers
20th Conference on Computational Mechanics (CMM2013), MS-03: Mini-syposium BIM - BuildingSMART, 27-30 August 2013, Poznan, Poland .
Malendowski M., Glema A.,
Translation of heat conditions in interdisciplinary simulation of natural fire in construction
20th Conference on Computational Mechanics (CMM2013), MS-04: Structural Fire Engineering, 27-30 August 2013, Poznan, Poland .
Malendowski M., Glema A.,
Computer simulation of after blast fire in open car park
III South-East European Conference on Computational Mechanics, 12-14 June 2013, Kos Islands, Greece .
Malendowski M., Glema A., Kurzawa Z., Polus L.,
Structural response under natural fire of braced barrel shape vault construction
Conference Applications of Structural Fire Engineering (ASFE2013), 19-20 April 2013, Prague, Czech Republik .
Malendowski M., Glema A.,
Fire engineering: modelling of natural fire in buildings and structural analysis of buildings subjected to fire
30th anniversary of scientific cooperation between Poznan University and Leibniz Universität Hannover
Bilateral workshop on topics in Civil and Mechanical Engineering, 14-15 March, 2013, Hannover, Germany
.
Malendowski M., Glema A.,
Approximation of the noisy temperature data got from CFD analysis and its influence onto FE analyses
VII Miêdzynarodowa Konferencja: Bezpieczeñstwo Po¿arowe Obiektów Budowlanych, 6-8 listopad 2012, Warszawa .
Glema A., Garbowski T., Malendowski M.,
Progressive collapse analysis of composite column under fire and blast extreme loadings
6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2012), September 10-14, 2012, Vienna, Austria.
Glema A., Malendowski M.
Fire resistant composite column under impact action,
10th International DYMAT Conference, September 2-7, 2012, Freiburg, Germany.
Glema A., Malendowski M.
Numerical analysis of steel and composite column under performance based fire
10th World Congress on Computational Mechanics, 8-13 July 2012, Sao Paulo, Brasil.
Sumelka, W., Glema A.,
Stability and uniqueness in dynamic analysis of metal structures accounting for anisotropic damage
Workshop 2012 , May 2-4, 2012, Poznan, Poland, pp. 2
Glema A., Malendowski M.
Building Information Modeling - standard modelu 3D budynku.
XII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w In¿ynierii, 18-21 pazdziernika 2011, S³ok k. Be³chatowa
Abstract
Glema A., Sumelka, W.,
Anizotropowa ewolucja procesu odkszta³cenia i zniszczenia dla próbek metalowych pod obciš¿eniem udarowym.
II Kongres Mechaniki Polskiej , 28 - 31. 08. 2011, Poznañ.
Abstract
Glema A.
Kszta³cenie na odleg³osc, e-learning ? doswiadczenia w³asne.
III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczno-Naukowa Kszta³cenie na kierunku BUDOWNICTWO , 1-3 czerwca 2011, Kielce pp.
Abstract
Sumelka, W., £odygowski T., Glema A.
Reduction of the number of material parameters by ANN approximation of material functions in the viscoplasticity formulation for anisotropic solids.
19thConference on Computer Methods in Mechanics (CMM2011), 9-12 May 2011, Warsaw, Poland pp.
Abstract
Glema A., Lamperski J.
Bologna Process in 2011 at Poznan University of Technology.
6th Polish-American Conferenceon Engineer's Education, Institute of Aviation/General Electric Poland , Leszno, 14-15.04.2011, Poland
Abstract
Sumelka, W., Glema A. T. £odygowski
Selected aspects of using different objective rates in continuum damage mechanics based on the theory of viscoplasticity for an anisotropic solids
37th Solid Mechanics Conference , September 6-10, 2010, Warsaw, Poland, pp. 2
Abstract
Glema A., £odygowski T., Sumelka, W.,
Anisotropic viscoplasticity formulation for Nowacki's double shear test
Workshop 2010 , September 1-3, 2010, Cracow, Poland, pp. 2
Abstract
Glema A., £odygowski T., Sumelka, W.,
Anisotropic versus isotropic microdamage evolution process in metals in the framework of viscoplasticity theory
9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics, 19-23 July 2010, Sydney, Australia pp. 2
Abstract
Glema A., £odygowski T., Sumelka, W.,
Anisotropic theory of viscoplasticity for spallation and perforation of metal sheets
7th International Symposium on Impact Engineering ISIE2010, July 4-7, 2010 Warsaw, Poland pp. 2
Abstract
Glema A., £odygowski T., Sumelka, W.,
Remarks on the explicit time integration scheme for an adiabatic deformation of an anisotropic elasto-viscoplastic solids accounting for damage
IV European Congress on Computational Mechanics (ECCM IV): Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering, 16-21 May 2010, Paris, France pp. 2
Abstract PDF AV1 AV2
Glema A., £odygowski T., Sumelka, W.,
Towards the modelling of anisotropic solids.
Konferencja U¿ytkowników Komputerów Du¿ej Mocy PCSS, Nov 6, 2009, Poznan, Poland pp. 2
Abstract
Glema A., Sumelka, W.,
Anisotropic microdamage evolution for shear band formation in metal specimen.
Workshop 2009: Theoretical and experimental approaches for dynamic industrial processes, June 24-26, 2009, Madrid, Leganés, Spain (2 pp. + PenDrive).
Abstract
Sumelka, W., Glema A.
Computational aspects of implementation of anisotropic constitute model for metals with microstructural defects.
CMM-2009 ? Computer Methods in Mechanics, 18-21 May 2009, Zielona Góra, Poland pp.
Abstract
Sumelka, W., Klepaczko J.R., £odygowski T., Rusinek A., Glema A.
Reducing of spurious vibrations in dynamic tension testing of materials,
Dynamic Behaviour of Materials, 13-15 May 2009, Metz, France pp.
Abstract
Glema A., £odygowski T., Perzyna P., Sumelka, W.,
Adiabatic microdamage anisotropy in ductile materials.
36th Solid Mechanics Conference, September 9-12, 2008, Gdansk, Poland, pp. 262-263.
Abstract
Glema A., Sumelka, W.,
The role of anisotropy in process of advanced deformation and damage in metal sheets.
Workshop 2008: Dynamic fracture and damage of brittle and ductile materials and its industrial applications , September 3-5, 2008, Poznan, Poland, (2 pp. + PenDrive).
Abstract
£odygowski T., Glema A., Sumelka W.,
Anisotropy induced by evolution of microstructure in ductile material
8th World Congress on Computational Mechanics (WCCM8), 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), June 30 - July 5, 2008, Venice, Italy ( 2 pp. + # p. CDROM ).
Abstract
Sumelka W., Glema A.,
Intrinsic microstructure anisotropy in elastic solids
GAMM 2008 79th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, March 31- April 4, 2008, Bremen, Germany (p.+ CDROM ).
Abstract
£odygowski T., Glema A., Perzyna P., Sumelka W.,
Dynamic shear band propagation and crack evolution in inelastic solids
APCOM'07 / EPMESC XI,, December 3-6, 2007, Kyoto, JAPAN, ( p.151 + 1 p. CDROM ).
Abstract
Glema A., £odygowski T.,
Numerical simulations of shear bands and cracks propagation in metals
Metz Workshop 2007, "Constitutive relations and numerical simulation of industrial dynamic processes" , 21-23 Nov, 2007, Metz, France (+ 2 pp. CDROM ).
Abstract
Sumelka W., Glema A., £odygowski T., Perzyna P.,
The identification procedure of the thermo-elasto-viscoplastic material model accounting for microdamage anisotropy
I Kongres Mechaniki Polskiej , 28-31 Sierpnia 2007, Warszawa, p. 77.
Abstract
Glema A.,
Material dispersion in dynamic deformation process of solids under impact action.
6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Annual Meeting of GAMM, , 16-20 July 2007, Zurich, Switzerland, p. 298.
Abstract
Sumelka, W., Glema A.,
The evolution of microvoids in elastic solids.
CMM-2007, Computer Methods in Mechanics , June 19-22, 2007, £ódz-Spa³a, Poland, pp. 347-348.
Abstract
Glema A., £odygowski T., Perzyna P., Sumelka, W.,
Constitutive anisotropy induced by plastic strain localization.
35th Solid Mechanics Conference, September 4-8, 2006, Krakow, Poland, pp. 139-140.
Abstract
£odygowski T., Glema A., Perzyna P., Sumelka, W.,
Plastic shear band velocity and fracture induced anisotropy in metals under impact loading.
7th World Congress on Computational Mechanics, 16 - 22 July 2006, Los Angeles, USA, Computational Mechanics (Abstracts) No 1252 (+ 1 pp. CDROM ).
Abstract
Glema A., Sumelka, W.
The subset of boundary conditions approximation in large scale wave propagation problems.
The 10th International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics (NMCM2005) and 4th Workshop on Trefftz Methods, August 23-26, 2005, Zilina, Slovak Republic , pp. 35-36.
Glema A., £odygowski T., Nowak Z., Perzyna P., Voyiadjis G.Z.,
Thermo-elasto-viscoplastic model of a material with non-local and anisotropic intrinsic microdamage.
ASME/ASCE/SES Conference on Mechanics and Materials - McMAT2005, June 1-3, 2005, Baton Rouge, LU, USA, ( 5 pp. CDROM ).
Glema A.,
Analiza natury falowej zjawiska lokalizacji odkszta³ceñ plastycznych.
V Konferencja Nowe kierunki rozwoju mechaniki i XXXI Zjazd Delegatów PTMTS, 8-10 kwietnia 2005, WILGA
£odygowski T., Glema A., Perzyna P.,
Propagation of shear bands and fracture in solids under dynamic impact within continuum-meso-thermomechanics.
International Symposium on Plasticity and its Current Applications (Dislocations, Plasticity, Damage and Metal Forming: Material Response and Multiscale modeling), Kauai (Hawaii), January 3-8, 2005, Ed. A.Khan, A.Khoei, Neat Press, 2005, pp. 223-225 .
Glema A., £odygowski T., Perzyna P.,
Estimation of shear band propagation velocity in metal specimens and failure phenomenon under impact loading.
VI World Congress on Computational Mechanics in conjunction with APCOM'04, 5 - 10 September 2004, Beijing, China, Computational Mechanics (Abstracts), Tsinghua University Press & Springer-Verlag 2004, p. 272 (+ 10 pp. CDROM ).
Glema A., £odygowski T., Kakol W., Wierszycki M., Ogurkowska M.B.,
A simplified vertebrc disk model for computations of human lumbar spine segment.
VI World Congress on Computational Mechanics in conjunction with APCOM'04, 5 - 10 September 2004, Beijing, China, Computational Mechanics (Abstracts), Tsinghua University Press & Springer-Verlag 2004, p. 273 (+ 9 pp. CDROM ).
Glema A., £odygowski T., Perzyna P.,
Numerical investigation of dynamic shear bands in inelastic solids as a problem of mesomechanics.
XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, 15 - 21 August 2004, Warsaw, Poland, p. 240 (+ 2 pp. CDROM).
Glema A., £odygowski T.,
The Consequences of Imperfections Introduction to the Analysis of Plastic Strain Localization in Solids.
IV European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, 24 - 28 July, 2004, Jyväskylä, Finland, p. 423 (+ 10 pp. CDROM).
Glema A., Kakol W., £odygowski T., Ogurkowska M.B., Wierszycki M.,
Modeling of Intervertebra Disks in the Analysis of Spinal Segment.
IV European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, 24 - 28 July, 2004, Jyväskylä, Finland, p. 432 (+ 7 pp. CDROM).
Glema A., £odygowski T.,
The imperfections in plastic strain localization in dynamically loaded specimen.
15 DYMAT Technical Meeting, June 1-2, 2004, Metz, France, pp. 71-75.
£odygowski T., Glema A.,
Localization and failure in softening materials.
IX International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics , September 9-12, 2003, Zilina, Slovak Republic, pp. 189-191.
Glema A., £odygowski T.,
Numerical recognition of plastic localized zones under dynamic loading.
International Symposium on Dynamics of Structures, September 25-27, 2002, Ar³amów, Poland.
Tasarek J., Glema A., Frasunkiewicz-Puchalska J.,
Computerized strength analysis of steel tanks for food industry.
7th Conference Shell Structures, Theory and Applications, October 9-11, 2002, Gdansk-Jurata, Poland.
Glema A., £odygowski T. , Perzyna P.,
Physical and numerical aspects of plastic strain localization - dependence on dispersive properties of solids.
34th Solid Mechanics Conference, September 2-7, 2002, Zakopane, Poland, pp. 103-104.
Ogurkowska M.B., Morzyñski M., Nowak M., Roszak R., Rychlik M., Stankiewicz W., Glema A., £odygowski T., Wierszycki M.,
The interaction of L4-L5 spinal segments by FEM analysis. Part I. Geometrical data aquisition and validation.
13th Conference of the Society of Biomechanics, September 1-4, 2002, Wroclaw, Poland.
Ogurkowska M.B., Kapsch A., Glema A., K¹kol W., £odygowski T., Wierszycki M., Morzyñski M., Nowak M., Rychlik M., Stankiewicz W.,
The interaction of L4-L5 spinal segments by FEM analysis. Part II. Vistual modeling of the structure.
13th Conference of the Society of Biomechanics, September 1-4, 2002, Wroclaw, Poland.
Glema A.,
Wave propagation in elasto-viscoplastic solids for advanced impact deformation with softening.
Fifth World Congress on Computational Mechanics, July 7 - 12, 2002, Wiena, Austria.
Abstract      Artyku³ PDF (?kB)
Glema A., £odygowski T., Perzyna P.,
Numerical treatment of plastic strain localization phenomena.
Fourteenth U.S. National Congress of Applied Mechanics, June 23-28, 2002, Blacksburg, Virginia, USA.
Glema A., £odygowski T.,
Wave nature of plastic strain localization in elasto-viscoplastic metal specimen.
XX Symposium - Vibrations in physical systems, May 22-25, 2002, Blazejewko - Poznan, Poland, pp. 152-153.
£odygowski T., Glema A., Perzyna P.,
Creation of plastic strain localization zones in materials under impact loadings.
International Conference on PLASTICITY 2002 (Plasticity, Damage and Fracture at Macro, Micro and Nano Scales), Aruba, January 3-9, 2002, Ed. A.Khan, O.Lopez-Pamies, Neat Press, 2002, pp. 651-653.
Glema A., £odygowski T., Perzyna P.,
The role of dispersion for the description of strain localization in materials Under impact loading.
ECCMM 2001 - European Conference on Computational Mechanics, June 26-29, 2001, Cracow, Poland, (19 pp. CDROM).
Glema A.,
Waves interaction in plastic strain localization problems.
7th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, May 16-18, 2001, Vilnus, Lithuania, (6 pp. CDROM).
Glema A., £odygowski T., Perzyna P.,
Wave interaction and strain localization in dynamicaly loaded specimen',
6th International Conference on Mechanical and Physical Behaviour of Materials Under Dynamic Loading, September 25-29, 2000, Krakow, Poland, p. 11.
Glema A., £odygowski T., Perzyna P.,
Wave propagation effects in continously degradating solids.
33rd Solid Mechanics Conference, September 5-9, 2000, Zakopane, Poland, pp. 183-184.
Glema A.,
Dispersive waves in solid mechanics of elasto-visco-plastic material.
Fifth International Conference on Mathematical and Numerical Aspects of Wave Propagation, July 10-14, 2000, Santiago de Compostela, Spain, pp. 153-157.
Glema A., £odygowski T., Perzyna P.,
Propagation of the dissipative and dispersive waves in plastic strain localization problem.
ECCMM'99 - European Conference on Computational Mechanics Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering, August 31 - September 3, 1999, Munchen, Germany, (10 pp. CDROM).
Garstecki A., Glema A., £odygowski T.,
Sensitivity of strain localization zones to boundary, initial conditions and constitutive parameters.
ECCMM'99 - European Conference on Computational Mechanics Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering, August 31 - September 3, 1999, Munchen, Germany, (23 pp. CDROM).
Glema A., £odygowski T. , Perzyna P.,
Travelling versus standing waves in problems of viscoplastic solids.
ASME Mechancs & Materials Conference, June 27-30, 1999, Blacksburg, Virginia USA, p. 261.
Glema A., £odygowski T. , Perzyna P.,
Viscoplastic dispersion in strain localization problems.
XIV Polish Conference On Computer Methods In Mechanics, May 26-28, 1999, Rzeszów, Poland, pp. 105-106.
Glema A., Tasarek J.,
Preparation of experiment by computational analysis.
XIV Polish Conference On Computer Methods In Mechanics, May 26-28, 1999, Rzeszów, Poland, pp. 107-108.
Glema A., £odygowski T., Perzyna P.,
Localization of plastic deformations as a result of wave interaction.
EUROMECH 385 Inelastic analysis of structures under variable loads: Theory and engineering applications, Aachen, Germany, September 8-11, 1998, pp. 157-159.
Glema A., £odygowski T., Perzyna P.,
Plastic strain localization in dynamic loading processes.
32nd Solid Mechanics Conference, Zakopane, Poland, September 1-5, 1998, pp. 23-24.
Glema A., £odygowski T., Perzyna P.,
Wave interaction in problems of plastic strain localization.
32nd Solid Mechanics Conference, Zakopane, Poland, September 1-5, 1998, pp. 157-158.
Garstecki A., Glema A., £odygowski T.,
Plastic deformation energy in the analysis and sensitivity of strain localization problems.
2nd Congress of Croatian Society of Mechanics, Sept 18-20, 1997, Supetar, Croatia, pp. 141-148.
Glema A.,
Nauczyciel i œrodki informatyczne.
X Szkola Problemow Dydaktyki Chemii, Poznan-Kiekrz, 6-10 czerwca 1997, s. 415-420.
Duszek-Perzyna M., Garstecki A., Glema A., £odygowski T.,
Sensitivity of strain localization - parametric study.
XIII Polish Conference Computer Methods in Mechanics, Poznan, May 5-8 1997, pp. 345-252.
Glema A., £odygowski T. , Perzyna P.,
Effects of microdamage in plastic strain localization.
XIII Polish Conference Computer Methods in Mechanics, Poznan, May 5-8 1997, pp. 451-458.
Ignaszak Z., Glema A., Baranowski A., K¹kol W.,
Heat transfer substitute boundary condition for multimaterial system.
XIII Polish Conference Computer Methods in Mechanics, Poznan, May 5-8 1997, pp. 539-546.
Glema A., £odygowski T.,
Plastic strain localization and failure of a ductile specimen.
Gesellschaft fur Angewandte Mathematik und Mechanik, Annual Scientific Conference, Prag, Mai 27-31, 1996, abstract p. 89.
Garstecki A., Glema A.,
Sensitivity analysis and optimal redesign of phisically nonlinear redesign of phisically nonlinear structures allowing for stability constraints.
Advanced Tempus Course on Shape optimal design; Theory, Applications and Software. Warszawa, 2-14 July, 1995.
Garstecki A., Glema A.,
Pontriagyn method versus nonlinear programming in applications to structural optimization.
First World Conngress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Goslar, Germany, May 28-June 2 1995, pp. 221-222. in: N. Olhoff and G.I.N. Rozvany WCSSMO-1, Pergamon, Elsevier Science 1995, pp. 635-640
£odygowski T., Glema A.,
Numerical modelling of plastic strain localization in an adiabatic twisting test.
XII Polish Conference Computer Methods in Mechanics, Warszawa-Zegrze, May 9-13 1995, pp. 202-203.
Garstecki A., Scigallo J., Glema A.,
Optimal design of R.C. beams and frames using nonlinear programming.
XII Polish Conference Computer Methods in Mechanics, Warszawa-Zegrze, May 9-13 1995, pp. 356-357.
Garstecki A., Glema A.,
Sensitivity analysis of buckling loads of phisically nonlinear frames using dynamic and static criterions.
AIAA/NASA/USAF/ISSMO Symposium on Multidisciplinary Analysis and Optimization, Panama City, Florida, September 7-9, 1994, part 1, 619-624.
Garstecki A., Glema A.,
Sensitivity analysis of eigenfrequencies of physically nonlinear frames subjected to initial load.
XI Polish Conference Computer Methods in Mechanics, Kielce-Cedzyna, May 11-14 1993, vol. I, pp. 279-286.
Garstecki A., Glema A.,
Numerical methods of optimal redesign of frames against buckling.
Gesellschaft fur Angewandte Mathematik und Mechanik, Annual Scientific Conference, Dresden, April 12-16, 1993, abstract p. 223.
Garstecki A., Glema A.,
Methods of optimal redesign of structures.
Advanced Tempus Course on Numerical Methods in Computer Optimal Aided Design, Zakopane, May 11-15, 1992, vol.2: pp.117-141.
Garstecki A., Glema A.,
Sensitivity analysis and optimal redesign of nonlinear elastic frames against buckling.
X Polish Conference Computer Methods in Mechanics, Swinoujscie, May 14-19, 1991, vol. I, pp. 189-196.
Garstecki A., Glema A., K¹kol W., Lodygowski T., Wdowicki J.,
The concept of integrated teaching of computational structural analysis.
International Conference on Computer Aided Training in Science and Technology, Barcelona, July 9-13, 1990, pp. 504-511.
Glema A.,
Sensitivity analysis and optimal redesign of columns in the state of initial distortions and prestress.
2nd Symposium on Optimal Design and Control of Structures, Jablonna near Warsaw, June 4-9, 1990.
Garstecki A., Glema A.,
Increasing of bearing capacity of columns by optimal addition of material.
V Konferencja Naukowa z okazji 45-lecia WBL, Poznan, May 17-18, 1990.
Garstecki A., Glema A.
Numerical problems of optimal reinforcing of columns
IX Polish Conference Computer Methods in Mechanics, Rytro, May 16-20, 1989, vol. I, pp. 275-282.
Garstecki A., Glema A.,
Optimal redesign of columns in the state of initial stress
27th Polish Solid Mechanics Conference, Rytro, August 29-September 03, 1988.
Glema A., Krzyzagórski M.,
Application of structural programing principles for creation of engineering structural analysis computer system.
7 Miedzynarodowe Studenckie Sympozjum Naukowe, Zielona Góra, April 10-13, 1985, pp. 19-25.